" Kdo vítězí nad lidmi, je mocný. Kdo vítězí nad sebou, je nejmocnější. "


Informace o nás

TJ Respekt je dobrovolným sdružením fyzických osob sdružujících se na základě myšlenky integrace zdravotně postižených. Jedním z prostředků integrace jsou pohybové aktivity, rehabilitačně sportovní činnost a účast na mistrovských i nemistrovských akcích. Hlavním cílem činnosti je především společná účast postižených sportovců společně s nepostiženými. TJ Respekt je členem Českého svazu tělesně postižených sportovců a členem Šachového svazu ČR.

Narodili jsme se 13.4.1995 a rodný list nám vystavili na Ministerstvu vnitra pod č. II/s-OS/1-27125/95-R

Stanovy_TJ Respekt.pdf (415,8 kB)

 


Naše činnost

V současné době provozujeme především šachy a sportovní střelbu. Účastníme se různých „otevřených“ turnajů a závodů, ale také organizujeme šachové turnaje pro osoby s tělesným postižením vzhledem k jejich specifickým potřebám.


Naši uživatelé a cíle

Každý, kdo má zájem se realizovat i jinak, má u nás dveře otevřené. Pomocí sportovní činnosti handicapovaných chceme posílit integraci osob s postižením a zvýšit tak jejich kvalitu života. Hlavní ideou je zpřístupnění sportu pro všechny, především pro osoby s těžkým tělesným postižením. Naším cílem je přivést hráče k trvalému zájmu a motivovat jedince s tělesným postižením ke sportu a k aktivnímu způsobu života.