" Kdo vítězí nad lidmi, je mocný. Kdo vítězí nad sebou, je nejmocnější. "


Belaria 2013

Otevřené MČR v šachu tělesně postižených mužů a žen je specifický šachový turnaj určen pro osoby s tělesným handicapem. Hlavní ideou je zpřístupnění šachu jako sportu pro všechny, především pro osoby s těžkým tělesným postižením. Při postižení dolních a horních končetin (kvadruplegie, těžké formy DMO, svalová postižení) jsou šachy skoro jediným sportem, který mohou vykonávat i takto postižené osoby. Turnaje se účastní hráči z celé ČR, pozvání přijali také hráči ze Slovenska, Maďarska a Ruska.

Turnaj je primárně určen pro hráče s tělesným postižením, bez rozdílu věku a výkonnosti. Účastní se však také pozvaní hráči bez zdravotního postižení, protože naše TJ vznikla na základě myšlenky integrace zdravotně postižených.